Konkurs UKdSiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wiadomosci.ngo.pl

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publ...Za chwilę nastąpi przekierowanie do innej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tej strony lub konsekwencje jakie może to mieć na Ciebie.