Skracanie Linków url Skracanie linków URL Shortener, skracacz adresów url - utnij link by był bardziej przyjazny do tweetowania i łatwy do zapamiętania link z własną nazwą

Podaj proponowaną nazwę linku

Jeśli potrzebujesz niestandardowej nazwy linku możesz wprowadź go poniżej.

Ochrona linku Hasłem

Przez dodanie hasła, możesz ograniczyć dostęp do adresu docelowego linku.

Opis

Może to być wykorzystane do identyfikacji adresów URL na koncie.

Geotargetowanie Dodaj więcej lokalizacji

Je?li masz ró?ne strony dla ró?nych krajów to jest mo?liwe przekierowanie u?ytkowników do strony za pomoc? tego samego adresu URL. Wystarczy wybra? kraj i wprowadzi? adres URL.


Ochrona linku Hasłem

Ustaw hasło, aby chronić swoje linki przed nieautoryzowanym dostępem.

Geotarget

Geotargetuj linki do przekierowania użytkowników do specjalistycznych stron i zwiększ konwersję.

Grupowanie linków

Grupuj swoje linki dla łatwego dostępu i udostępniaj je na Twoim profilu publicznym.

Udostępniaj linki

Udostępniaj swoje linki na portalach społecznościowych tylko jednym kliknięciem.

90674

Stworzone adresy URL

5096206

Wszystkich kliknięć

5248

Zarejestrowani użytkownicy